Köpvillkor

Allmänt
Vi på Mockfjärds Biobränsle AB har ambitionen att alltid ge hög service till våra kunder, och därför arbetar vi efter nedanstående köpvillkor. Vid frågor kontakta oss gärna.

Priser
Alla priser är i Svenska kronor inkl moms. Priset som gäller är det som är angivit den dag kunden gör sin beställning. Eventuella fraktkostnader redovisas innan kunden bekräftar köpet.

Beställning
Du kan beställa här i vår e-handel. Vissa produkter har ett minsta beställningsantal. Vi förbehåller oss rätten att logga ditt IP-nummer vid beställning. Butiken behandlar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL).

Leverans
Vi levererar inom- 5 arbetsdagar mellan kl 06.30- 22.00. Vägens beskaffenhet skall klara minst 3 meter bred och klara max axeltryck om 10 ton och boggitryck av max 16 ton.  Vägen skall vara snöröjd och sandad vid behov, Bulkförråd skall vara klart för fyllning. Vid leverans av pall skall platsen för avlämnandet av pallar vara märkt.  Eventuella tompallar skall ligga framme för retur. Vägens beskaffenhet för leverans med truck skall vara minst 2,5 meter och klara ett axeltryck av 3 ton.

Betalning
För tillfället erbjuder vi enbart faktura-betalning. Minderåriga (under 18 år) får ej genomföra köp utan målsmans godkännande.

Faktura:
Betalning mot faktura med 10 dagars betalningsvillkor debiteras en avgift på 25,00 kr.
Betalning mot 60 dagar debiteras med 200,00 kr
Betalning mot 90 dagar debiteras med 300,00 kr.

Leverans mot faktura kan endast ske till beställarens folkbokförda adress. Vid försenad betalning utgår påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag f.n. 50 kr samt dröjsmålsränta med 2% per år + gällande referensränta. Fakturan utgår först efter att leverans har utförts.

Transportskada eller annan brist
Om varan är skadad efter leverans skall detta påtalas snarast eller senast 15 dagar efter leverans.

Reklamation
Om en produkt är felaktig eller defekt, var vänlig kontakta oss på mail@dalapellets.se eller telefon 0241-794156. Om produkten ej finns kvar hos kund för retur eller kontroll utgår ej någon ersättning.

Force Majeure
Mockfjärds Biobränsle AB (DalaStrö) är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse i detta avtal om underlåtenheten har sin grund i befriande omständigheter enligt nedan och omständigheten försvårar, förhindrar eller försenar fullgörandet. Såsom befriande omständighet ska anses vara bl. a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, strejk, brand eller översvämning, sabotage eller olyckshändelse av större omfattning. I force majeure ingår också myndigheters beslut som påverkar marknad och produkter negativt, t ex restriktioner, varningar, försäljningsförbud etc.

Övrigt
Vi reserverar oss för eventuella skrivfel och ändringar av tekniska data som är utanför vår kontroll.

Mockfjärds Biobränsle AB